วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ถ่ายเมื่อปี 2013

                         ถ่ายเมือปี 2013  อายุ45 ปี


ปี 2013

yoga
โยคะวิทยาทาน

ไม่มีความคิดเห็น: