วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ปี 2019 อายุ 51 ปี
ปี  2019 อายุ 51 ปี

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ปี 2018 (อายุ 50ปี)


ปี 2018  (อายุ 50ปี)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ถ่ายเมื่อปี 2017


ถ่ายเมื่อปี 2017   (อายุ49ปี)
ถ่ายเมื่อปี 2017

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ถ่ายเมื่อปี 2016

ถ่ายเมื่อปี 2016  (อายุ 48 ปี)วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพถ่ายเมื่อปี 2015

ถ่ายเมื่อปี 2015   (อายุ47ปี)

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ภาพเมื่อ ปี 2014


ถ่ายเมื่อปี 2014 (อายุ46ปี)