วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพถ่ายเมื่อปี 2015

ถ่ายเมื่อปี 2015   (อายุ47ปี)