วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ถ่ายเมือปี 2008 ถึงปี 2013

                                                 ถ่ายเมื่อปี 2013 อายุ 45ปี 
ถ่ายเมื่อ (ปี 2013) อายุ 45ปี
ถ่ายเมื่อ (ปี 2012)   อายุ44 ปี


ถ่ายเมื่อ (ปี 2012) อายุ 44 ปี


ปี 2011  อายุ 43 ปี


ปี 2011 ออฟฟิต + บ้าน


ปี 2011
ปี 2011


ปี 2011


ปี 2011

ปี 2011 (อายุ43ปี)


ปี 2010   (อายุ42 ปี)
ปี 2009  (อายุ 41ปี)


                         ปี 2008  ( อายุ 40ปี)

suthep yooyen ( thailand)