วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ถ่ายเมื่อปี 2016

ถ่ายเมื่อปี 2016  (อายุ 48 ปี)