วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ถ่ายเมื่อปี 2013

                         ถ่ายเมือปี 2013  อายุ45 ปี


ปี 2013

yoga
โยคะวิทยาทาน

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ถ่ายเมือปี 2008 ถึงปี 2013

                                                 ถ่ายเมื่อปี 2013 อายุ 45ปี 
ถ่ายเมื่อ (ปี 2013) อายุ 45ปี
ถ่ายเมื่อ (ปี 2012)   อายุ44 ปี


ถ่ายเมื่อ (ปี 2012) อายุ 44 ปี


ปี 2011  อายุ 43 ปี


ปี 2011 ออฟฟิต + บ้าน


ปี 2011
ปี 2011


ปี 2011


ปี 2011

ปี 2011 (อายุ43ปี)


ปี 2010   (อายุ42 ปี)
ปี 2009  (อายุ 41ปี)


                         ปี 2008  ( อายุ 40ปี)

suthep yooyen ( thailand)