วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ภาพเมื่อ ปี 2014


ถ่ายเมื่อปี 2014 (อายุ46ปี)