วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ปี 2018 (อายุ 50ปี)


ปี 2018  (อายุ 50ปี)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ถ่ายเมื่อปี 2017


ถ่ายเมื่อปี 2017   (อายุ49ปี)
ถ่ายเมื่อปี 2017

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ถ่ายเมื่อปี 2016

ถ่ายเมื่อปี 2016  (อายุ 48 ปี)วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพถ่ายเมื่อปี 2015

ถ่ายเมื่อปี 2015   (อายุ47ปี)

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ภาพเมื่อ ปี 2014


ถ่ายเมื่อปี 2014 (อายุ46ปี)วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ถ่ายเมื่อปี 2013

                         ถ่ายเมือปี 2013  อายุ45 ปี


ปี 2013

yoga
โยคะวิทยาทาน

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ถ่ายเมือปี 2008 ถึงปี 2013

                                                 ถ่ายเมื่อปี 2013 อายุ 45ปี 
ถ่ายเมื่อ (ปี 2013) อายุ 45ปี
ถ่ายเมื่อ (ปี 2012)   อายุ44 ปี


ถ่ายเมื่อ (ปี 2012) อายุ 44 ปี


ปี 2011  อายุ 43 ปี


ปี 2011 ออฟฟิต + บ้าน


ปี 2011
ปี 2011


ปี 2011


ปี 2011

ปี 2011 (อายุ43ปี)


ปี 2010   (อายุ42 ปี)
ปี 2009  (อายุ 41ปี)


                         ปี 2008  ( อายุ 40ปี)

suthep yooyen ( thailand)